Fyzické osoby

Prokazování nevěry

Partner změnil své chování? Máte podezření, že Vám partner neříká pravdu?
Je čas využít práce detektiva! Máte právo znát pravdu!

Prověření příjmu a majetku při soudním určení výše výživného

Vykazuje partner nízký příjem? Jeho životní úroveň záhadně poklesla? Snaží se ukrýt majetek? Jeho podnikání nevykazuje zisk?
Bojujte za prostředky pro své děti! Detektivem dodaný důkaz je výrazná pomoc!

Pátrání po osobách, sledování

  • Pátrání po pohřešovaných osobách
  • Pátrání po osobách, které se záměrně ukrývají
  • Pátrání po dávných přátelích či kamarádech
  • Pátrání lze využít pro dohledání jak osob, tak i věcí

Sledováním prověříte chování svých dětí. Sledování napomáhá k dopadení pachatelů. Sledováním můžete doložit či vyvrátit podezření atd.

Zajištění důkazů pro soudní a jiná jednání

  • Zajišťujeme důkazní materiál pro soudní jednání
  • Důkaz při porušování podnájemní smlouvy
  • Důkaz při záměrném bránění styku dítěte s jedním z rodičů
  • Důkaz při neoprávněném užívání cizích věcí atd.

Poradenství

Váš vztah se dostal do krize? Řešíte co dál? Máme děti, jak je ochránit před vzniklou situací?

Nabízím poradu a přehlednější pohled na Vaši životní situaci. Čerpám z mnoha let zkušeností, kde lidé řešili situace, které jsou podobné té Vaší. Nastníním směry, jakým se může Vaše situace ubírat.

Samotné zpřehlednění a pochopení situace je pro řešení krize velký pomocník.

Typologie osobnosti dle tváře

Zajímá Vás jakého máte partnera? Přijímáte nového zaměstnance na důležitý post? Kříží Vaší životní cestu osoba o které by bylo dobré vědět „jaký je to člověk“?

Dle výrazných rysů obličeje lze určit typ osobnosti a její charakterové vlastnosti!