Právnické osoby

Odhalování krádeží

 • Odhalování krádeží zaměstnanců na pracovištích.
 • Odhalování krádeží organizovaných skupin zlodějů v obchodních domech, v hypermarketech a ve skladových prostorách.

Vyhledání a dopadení zlodějů

 • Vyhledání a dopadení zlodějů při krádežích ve výrobních a skladových provozech. Máte při výrobě nevysvětlitelné ztráty, máte podezření na zaměstnance?
 • Odhalíme pachatele a najdeme systémové díry, kudy se může Vaše zboží dostat na černý trh.

Typologie dle obličeje

 • Zajímá Vás jakého máte partnera? Přijímáte nového zaměstnance na důležitý post? Kříží Vaší životní cestu osoba o které by bylo dobré vědět „jaký je to člověk“?
 • Dle výrazných rysů obličeje lze určit typ osobnosti a její charakterové vlastnosti!

Kontrola

 • Kontrola práceneschopných zaměstnanců.
 • Kontrola dodržování pracovní doby zaměstnanců (obchodní zástupci, atd.)
 • Kontrola pracovníků na detašovaných pracovištích.

Odhalování a vyhledávání

 • Odhalování zaměstnanců pracujících pro konkurenci.
 • Vyhledávání dlužníků a jejich majetku.
 • Zajištění důkazních materiálů a odhalování padělaného zboží. Sledování osob, pátrání po zboží a věcech.

Další detektivní služby

 • Vyhledávání odposlechových zařízení – záruka vyhledání 99,3%
 • Doručování zásilek osobám, jež se vyhýbají jejich převzetí.
 • Pátrání a sledování