Advokátní a patentové kanceláře

Zajištění důkazních materiálů

  • Zajištění důkazních materiálů pro soudní jednání.
  • Zajištění důkazních materiálů ve věci nekalé konkurence.
  • Zajištění důkazních materiálů ve věci poškozování ochranných známek.
  • Zajištění důkazních materiálů a odhalování padělaného zboží.

Další služby

  • Vyhledání osob.
  • Doručování zásilek osobám, jež se vyhýbají jejich převzetí.
  • Pomoc při dokazování neoprávněného užívání bytu.
  • Pátrání a sledování.