Led 4, 2012

Lidé jsou schopní všeho

Lidé jsou schopni všeho

Když se Honza (43) po vojně rozhodoval pro své budoucí povolání, zvítězila touha po dobrodružství a snaha pomáhat druhým. Na počátku 90. let se nějaký čas živil jako osobní strážce a dokonce se dostal do služeb Izraelské státní bezpečnostní služby. „Hlídal jsem diplomaty, kteří pobývali na našem území, a během toho jsem se naučil, že dobrá ochrana je založena na co největším množství informací,“ říká Honza…

PDF [267 kB]